Webhost4all

Magnifiekhosting

Algemene Voorwaarden voor Hostingdiensten

Definities

a. Hostingbedrijf: Verwijst naar Magnifiekhosting, de aanbieder van hostingdiensten zoals beschreven in deze overeenkomst.

b. Klant: Verwijst naar een individu, organisatie of entiteit die hostingdiensten afneemt van het hostingbedrijf.

Aanvaarding van de voorwaarden

Door het gebruik van de hostingdiensten van het hostingbedrijf stemt de klant in met alle voorwaarden zoals hierin uiteengezet. Het niet akkoord gaan met deze voorwaarden betekent dat de klant geen gebruik mag maken van de hostingdiensten.

Hostingdiensten

Het hostingbedrijf zal zich inspannen om de hostingdiensten zoals beschreven op de website te leveren. Dit omvat het beschikbaar stellen van serverruimte, bandbreedte en andere technische middelen voor het hosten van de website(s) van de klant.

Verantwoordelijkheden van de klant

a. De klant is verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt gehost op de servers van het hostingbedrijf. Dit omvat maar is niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's en andere materialen.

b. De klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van hun hostingaccount, inclusief het beschermen van inloggegevens en het installeren van eventuele vereiste beveiligingsupdates.

Beëindiging

Het hostingbedrijf behoudt zich het recht voor om de hostingdiensten van een klant op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

Het hostingbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de hostingdiensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, onderbrekingen van de dienst of indirecte schade.

Wijzigingen in de voorwaarden

Het hostingbedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten zullen op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen via e-mail of door het plaatsen van een kennisgeving op de website van het hostingbedrijf.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Haarlem of Amsterdam.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij de inhoud heeft begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

Laatste update 29-02-2024