Webhost4all

Magnifiekhosting

Fair use policy van Magnifiekhosting

Deze Fair Use Policy (FUP) bepaalt de richtlijnen en beperkingen voor het gebruik van de hostingdiensten aangeboden door Magnifiekhosting. Het doel van deze FUP is om een eerlijk en evenwichtig gebruik van de gedeelde hostinginfrastructuur te bevorderen, en om de kwaliteit van de dienstverlening voor alle klanten te waarborgen.

1. Bandbreedtegebruik

Het gebruik van bandbreedte is onderhevig aan eerlijk gebruik. Klanten mogen de toegewezen bandbreedte van hun hostingaccount gebruiken binnen redelijke grenzen. Indien het bandbreedtegebruik van een klant buitensporig hoog is en een negatieve invloed heeft op de prestaties van de servers of de ervaring van andere klanten, behoudt Magnifiekhosting zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder het beperken van de bandbreedte of het factureren van extra kosten.

2. Opslaggebruik

Klanten mogen de toegewezen opslagruimte van hun hostingaccount gebruiken binnen redelijke grenzen. Het gebruik van opslag is bedoeld voor het hosten van websitebestanden, databases en andere gerelateerde gegevens. Het gebruik van opslag voor archivering, back-ups of het hosten van grote mediabestanden die niet direct verband houden met de website is niet toegestaan. Magnifiekhosting behoudt zich het recht voor om het opslaggebruik te monitoren en actie te ondernemen indien nodig.

3. Serverbronnen

Klanten mogen de serverbronnen van hun hostingaccount gebruiken binnen redelijke grenzen. Overmatig CPU-gebruik, geheugengebruik of het uitvoeren van processen die de stabiliteit van de servers in gevaar brengen, zijn niet toegestaan. Magnifiekhosting behoudt zich het recht voor om het gebruik van serverbronnen te monitoren en passende maatregelen te nemen om de stabiliteit en prestaties van de servers te handhaven.

4. Illegale activiteiten

Het uitvoeren van illegale activiteiten op de servers van Magnifiekhosting is ten strengste verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het hosten van illegale inhoud, het uitvoeren van phishing-aanvallen, het verspreiden van malware of het schenden van auteursrechten. Klanten die betrokken zijn bij dergelijke activiteiten worden onmiddellijk geschorst en kunnen worden onderworpen aan juridische vervolging.

5. Wijzigingen in de Fair Use Policy

Magnifiekhosting behoudt zich het recht voor om deze Fair Use Policy op elk moment te wijzigen of bij te werken. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de website of per e-mail. Door gebruik te blijven maken van de hostingdiensten van Magnifiekhosting na het doorvoeren van wijzigingen, stemmen klanten in met de bijgewerkte Fair Use Policy.

Dit is slechts een voorbeeld en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en beleidsregels van de hostingprovider. Het is belangrijk om de Fair Use Policy duidelijk te communiceren naar klanten en deze regelmatig te herzien om ervoor te zorgen dat deze up-to-date blijft.